top of page

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie en valt onder vaktherapie. In vaktherapie ligt de nadruk op doen en ervaren en niet op ‘praten’, zoals bij veel andere therapieën. Speltherapie wordt gegeven in een spelkamer, maar het kan ook in een ruimte die beschikbaar is gesteld op school, waar veel verschillend speelgoed staat. Kinderen mogen kiezen waar ze mee gaan spelen en door het spelen voelt het niet als therapie voor ze. Doordat de speltherapeut een relatie met de kinderen opbouwt, durven kinderen via spel te laten zien wat hen bezighoudt en kan de speltherapeut gericht spelinterventies toepassen.

Paarse pop it

Spel
therapie

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen op de basisschool die vastlopen in hun ontwikkeling.

Dat kan gaan om de volgende problemen:

 

  • Emotioneel gebied: omgaan met gevoelens, weinig zelfvertrouwen, faalangst.

  • Sociale problemen: in omgang met andere kinderen, teruggetrokken gedrag, gepest worden of zelf pesten.

  • Moeilijke gebeurtenissen: rouw, scheiding, verwaarlozing, een ongeluk of oorlog hebben meegemaakt.

Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie en valt onder vaktherapie. In vaktherapie ligt de nadruk op doen en ervaren en niet op ‘praten’, zoals bij veel andere therapieën. Speltherapie wordt gegeven in een spelkamer, maar het kan ook in een ruimte die beschikbaar is gesteld op school, waar veel verschillend speelgoed staat. Kinderen mogen kiezen waar ze mee gaan spelen en door het spelen voelt het niet als therapie voor ze. Doordat de speltherapeut een relatie met de kinderen opbouwt, durven kinderen via spel te laten zien wat hen bezighoudt en kan de speltherapeut gericht spelinterventies toepassen.

Paarse pop it

Voor wie is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen op de basisschool die vastlopen in hun ontwikkeling.

Dat kan gaan om de volgende problemen:

 

  • Emotioneel gebied: omgaan met gevoelens, weinig zelfvertrouwen, faalangst.

  • Sociale problemen: in omgang met andere kinderen, teruggetrokken gedrag, gepest worden of zelf pesten.

  • Moeilijke gebeurtenissen: rouw, scheiding, verwaarlozing, een ongeluk of oorlog hebben meegemaakt.

Spel therapie
Bij Heleen speltherapie.png
Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding

Het is geen makkelijke stap voor u als ouders om hulp voor uw kind te gaan zoeken. De eerste drempel is toegeven dat er hulp nodig is en de volgende is contact leggen met een hulpverlener. Het eerste contact met mij zal een korte telefonische kennismaking zijn, waarbij u kort het probleem uitlegt en waarna we een intakegesprek plannen.

Intake

Na aanmelding volgt er een intakegesprek waar we kijken of speltherapie een passende hulpvorm is voor uw kind. In het intakegesprek nemen we de levensloop van uw kind door en zullen we stilstaan bij ingrijpende gebeurtenissen in zijn of haar leven, omdat deze misschien van invloed zijn geweest op de problematiek. Als we denken dat speltherapie geschikt lijkt, zal ik contact met de school van uw kind opnemen om te overleggen of ik speltherapie op school kan geven.

Afsluiten speltherapie

Als we in een oudergesprek tot de conclusie komen dat de doelen zijn bereikt, wordt de speltherapie afgesloten. Dit betekent dat uw kind dan nog drie keer komt spelen zo krijgt het de tijd om afscheid te nemen.

Naar speltherapie

De eerste paar keer speltherapie vormen een observatieperiode waarin wordt gekeken of speltherapie bij uw kind en zijn problematiek past. Na deze observatieperiode volgt er een oudergesprek en stellen we de doelen vast voor het vervolgtraject. In principe zal na ieder vijf keer spelen een oudergesprek volgen. In een oudergesprek praat ik met ouders over wat er tijdens het spelen is gezien, wat dat voor hun kind zou kunnen betekenen en hoe zij hun kind verder kunnen helpen

‘Speltherapie bij Heleen’ heeft (nog) geen overeenkomst met de gemeentes van de Gooi en Vechtstreek. Bij een aanvullende ziektekostenverzekering kan speltherapie deels vergoed worden. 

Tarieven

Gratis

€ 75 ,-

€ 75,-

Intakegesprek

Spelsessie

Oudergesprek

Tarieven
Heleen

Ik ben Heleen van Roekel, woon met Ed en onze twee zonen . Naast speltherapie werk ik ook in het basisonderwijs. Toen ik net voor de klas stond, was ik erg gericht op het onderwijzen, het cognitieve deel, en vaak minder op het sociaal-emotionele deel van een kind. Naarmate ik dat onderwijzen beter in de vingers kreeg, had ik meer oog voor het gedrag en nam ik vaker tijd om met kinderen over hun gedrag in gesprek te gaan. Soms werkte het, maar vaak genoeg niet. Terugkijkend ging ik te veel op het zichtbare gedrag af en niet wat het kind met dit gedrag wilde vertellen.

Na 20 jaar voor de klas te hebben gestaan, wilde ik iets anders en ben ik de opleiding Rouw en Verliesbegeleider aan de Academie voor Geesteswetenschappen gaan volgen. Door deze opleiding wist ik zeker dat ik wel met kinderen wilde blijven werken, maar ook dat ik me nog niet geschoold genoeg voelde om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, verder te helpen. Omdat ik toch meer kennis wilde dan alleen rouw en verlies ben ik me meer gaan specialiseren in het helpen met allerlei verschillende problemen van kinderen. Dat bracht me bij de opleiding Master Speltherapie aan de CHE in Ede. Deze opleiding heb ik afgerond met een onderzoek naar de werkzame factoren van speltherapie om ouderbetrokkenheid van gescheiden ouders te vergroten.

Sinds oktober 2022 ben ik ook coach in het zandkastelenprogamma, beter bekend als De Kinderen Scheiden Mee.  

Heleen

Heleen.png

Opleidingen

Pabo - les geven aan kinderen op de basisonderwijs

Rouw en stervensbegeleiding - begeleiden van ouders en kinderen in rouw

Master Speltherapie - speltherapie geven aan kinderen in basisschoolleeftijd

Cursussen

De kinderen scheiden mee - begeleiden van kinderen in scheidingssituatie

GOrS - afnemen van speldiagnostiek

Kindertekeningen beter begrijpen - aflezen van kindertekeningen

Intervisie - bespreken van werkvragen met speltherapeuten

Supervisie - onderbegeleiding volgen van een persoonlijk leertraject

Contact
bottom of page